Tuyển dụng 2020

Tuyển dụng 2020

Đề thi trắc nghiệm Viettel

Đề thi trắc nghiệm Viettel

 •  10
 •  15
 •  15:22 24/04/2020
 •  Đã xem: 492
 •  Bình luận: 0
Đề thi trắc nghiệm đánh giá khả năng tư duy Logic trong tuyển dụng nhân sự

Đề thi trắc nghiệm đánh giá khả năng tư duy Logic trong tuyển dụng nhân sự

 •  8
 •  15
 •  15:15 24/04/2020
 •  Đã xem: 362
 •  Bình luận: 0
Trắc nghiệm đánh giá khả năng Tư duy hệ thống trong tuyển dụng nhân sự

Trắc nghiệm đánh giá khả năng Tư duy hệ thống trong tuyển dụng nhân sự

 •  10
 •  15
 •  15:01 24/04/2020
 •  Đã xem: 335
 •  Bình luận: 0
Đề thi trắc nghiệm FPT

Đề thi trắc nghiệm FPT

 •  10
 •  15
 •  14:56 24/04/2020
 •  Đã xem: 339
 •  Bình luận: 0
Trắc nghiệm chỉ só thông minh IQ

Trắc nghiệm chỉ só thông minh IQ

 •  10
 •  15
 •  14:41 24/04/2020
 •  Đã xem: 323
 •  Bình luận: 0
Trắc nghiệm tuyển dụng nhân viên hành chính nhân sự

Trắc nghiệm tuyển dụng nhân viên hành chính nhân sự

 •  10
 •  15
 •  14:06 24/04/2020
 •  Đã xem: 394
 •  Bình luận: 0
, . : 60